Studium Chrześcijańskiego Wschodu - nagłówek graficzny

Studium Chrześcijańskiego Wschodu

-----------

Studium skierowane jest do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie duchowości, świata ikony, sztuki i tradycji Chrześcijańskiego Wschodu (a także ich analogii w kulturze Chrześcijańskiego Zachodu).

Zajęcia Studium prowadzone są w cyklu rocznym, odbywają się raz w miesiącu, w soboty, w godz. 14.30-18.45. Pomiędzy dwoma wykładami jest 20-minutowa przerwa z kawiarenką.

Po wykładach, (od godz. 18.00 do 18.45 w kaplicy na 4 p.) zapraszamy wszystkich chętnych i spragnionych na czas wyciszenia - czyli czuwanie modlitewne z adoracją Jezusa.

-----------

  • 13 października 2018

1.) "Jak łania pragnie wody ze strumienia..." W poszukiwaniu mądrości

O. dr Norbert Lis OP

2.) Mądra Budowla: Hagia Sofia w Konstantynopolu

Dr Irina Tatarova, UW

3.) Modlitwa wyciszenia

-----------

  • 10 listopada 2018

1.) Tajemnica mądrości ukrytej

Ks. Grzegorz Michalczyk (Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych)

2.) Sofiologia XX w.

Mgr. Witali Michalczuk

3.) Modlitwa wyciszenia

-----------

  • 1 grudnia 2018

1.) Duch Święty w Kościele Wschodnim

Ks. dr Artur Aleksiejuk

2.) Trzy Sobory sofijskie na Rusi

Bp Michał Janocha, prof. UW

3.) Modlitwa wyciszenia

-----------

  • 12 stycznia 2019

1.) Czy potrzebujemy Kościoła - mądrość posłuszeństwa

O. Benedykt Malewski OP

2.) Klasztor św. Katarzyny na Górze Synaj. Historia, sztuka i liturgia

Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

3.) Modlitwa wyciszenia

-----------

  • 16 lutego 2019

1.) Mądrość jako rytm w życiu duchowym

O. Szymon Popławski OP

2.) Malarskie świadectwo średniowiecznej uczoności. Święta Eufrozyna Połocka i freski jej fundacji

Mgr. Igor Wieremiejuk, ikonograf

3.) Modlitwa wyciszenia

-----------

  • 9 marca 2019

1.) Mądrość jako sztuka życia u Ojców Pustyni

o. dr Maksymilian Nawara OSB, Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu

2.) Ikonografia Mądrości Bożej

Bp Michał Janocha, prof. UW

3.) Modlitwa wyciszenia

-----------

  • 6 kwietnia 2019

1.) Rozeznawanie myśli - czyli o mądrym życiu z Bogiem

Dariusz Hybel, Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu

2.) Plastyczne rozważania o mądrości w miniaturach bizantyjskich

Dr Irina Tatarova, UW

3.) Modlitwa wyciszenia

-----------

  • 11 maja 2019

1. Duch rady i mądrości jako inteligencja duchowa

O. Krzysztof Pałys OP

2.) Greckie Meteory - duch harmonii

Br. Mariusz Skowroński OP

3.) Modlitwa wyciszenia

-----------

  • 15 czerwca 2019

1.) Mądrość - piękno Maryi

O. Maciej Biskup OP

2.) Sedes Sapientiae

Bp Michał Janocha, prof. UW

3.) Wystawa ikon / Agapa

-----------