Studium Chrześcijańskiego Wschodu - nagłówek graficzny

Studium Chrześcijańskiego Wschodu

--------------------------

Studium skierowane jest do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie duchowości, świata ikony, sztuki i tradycji Chrześcijańskiego Wschodu (a także ich analogii w kulturze Chrześcijańskiego Zachodu).

Zajęcia Studium prowadzone są w cyklu rocznym, odbywają się raz w miesiącu, w soboty, w godz. 14.30-18.45.
Pomiędzy dwoma wykładami jest 20-minutowa przerwa z kawiarenką. Po wykładach, od godz. 18.00 do 18.45 w kaplicy na 4 p. odbywa się modlitwa medytacyjna, którą prowadzą zaproszeni Goście.

--------------------------