Studium Chrześcijańskiego Wschodu - nagłówek graficzny

Studium Chrześcijańskiego Wschodu

--------------------------

Studium skierowane jest do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie duchowości, świata ikony, sztuki i tradycji Chrześcijańskiego Wschodu (a także ich analogii w kulturze Chrześcijańskiego Zachodu).

Zajęcia Studium prowadzone są w cyklu rocznym, odbywają się raz w miesiącu, w soboty, w godz. 14.30-18.45.
Pomiędzy dwoma wykładami jest 20-minutowa przerwa z kawiarenką. Po wykładach, od godz. 18.00 do 18.45 w kaplicy na 4 p. odbywa się modlitwa medytacyjna, którą prowadzą zaproszeni Goście.

--------------------------

"BÓG UWIELBIONY" - to nowy cykl spotkań, wykładów i konferencji, które rozpocznamy w październiku 2017 r. i kończymy w czerwcu 2018 r.

Pierwsze zajęcia Studium Chrześcijańskiego Wschodu odbędą się 14 października 2017 r. o godz. 14.30. Niebawem zakończymy prace nad całościowym planem wykładów - terminami i prelegentami. Oto wybrane propozycje tematów.

--------------------------

14 października g. 14.30

1.) Dziękczynienie – duchowość bycia obdarowanym. o. Krzysztof Pałys OP

2.) Aniołowie w ikonach.  Igor Wieremiejuk - ikonograf

3.) Modlitwa medytacyjna

--------------------------

4 listopada

1.) Doświadczenie chwały Boga u mistyków chrześcijańskiego Wschodu.  ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

2.) Niebieskie Jeruzalem na podstawie mozaiki Kornoukhova. dr Irina Tatarova (Artes Liberales UW)

3.) Modlitwa medytacyjna

--------------------------

2 grudnia

1.)  Światłość Boża w tradycji chrześcijańskiego Wschodu. Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, KUL

2.)  Magnifikat w sztuce. Bp. prof. dr hab. Michał Janocha

3.)  Modlitwa medytacyjna 

--------------------------

13 stycznia

1.) Biblia – objawienie chwały Boga. ks. Grzegorz Michalczyk - Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych

2.) Uwielbienie Boga jako sens architektury sakralnej. inż. arch. Stanisław Niemczyk

3.) Modlitwa medytacyjna

--------------------------

17 lutego

1.) Uwielbienie Boga w liturgii monastycznej. o. dr Maksymilian Nawara - benedyktyn

2.) Ikony krzyża jako tron chwały. Łukasz Hajduczenia (Artes Liberales UW)   

3.) Modlitwa medytacyjna

--------------------------

10 marca

1.) Struktura kuszenia – czyli między przekleństwem a błogosławieństwem. o. Radosław Broniek OP

2.) Majestat chwały w ikonach Chrystusa Pantokratora. Vitali Michalczuk (Artes Liberales UW)

3.) Modlitwa medytacyjna

--------------------------

14 kwietnia

1.) Czułość Boga.  o. dr Paweł Krupa OP

2.) Eliasz w ikonie – „Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów” (1Krl 19.10).

Bp. prof. dr hab. Michał Janocha  

3.) Modlitwa medytacyjna

--------------------------

12 maja

1.) Duch Święty w liturgii uwielbienia. o. dr Dominik Jurczak OP ("Anselmianum" Rzym)

2.) Ikony Przemienienia Pańskiego - tajemnica światła chwały. dr Irina Tatarova (Artes Liberales UW)

3.) Modlitwa medytacyjna

--------------------------

16 czerwca

1.) Trójca Święta – pełnia chwały. o. Maciej Biskup OP

2.) Ikonostas – wizja chwały.  Bp. prof. dr hab. Michał Janocha, dr Irina Tatarova (Artes Liberales UW)

3.) Wystawa ikon. Agapa na zakończenie.