Studium Chrześcijańskiego Wschodu - nagłówek graficzny

Warsztaty pisania ikon

--------------------------

Propozycja skierowana jest do tych, którzy pragną w sposób twórczy zaangażować się w proces powstawania ikony i są gotowi przeznaczyć na to trzy lata.

Staramy się stworzyć warunki umożliwiające głębokie spotkanie z tradycją ikony, i pozwalające rozpocząć własną drogę w dialogu z tą tradycją. Uczestnicy warsztatów są zaproszeni do poszerzania wiedzy na temat świata ikony poprzez lekturę i uczestnictwo w zajęciach teoretycznych Studium. Swoją duchowość mogą kształtować i pogłębiać, biorąc udział w spotkaniach modlitewnych oraz w życiu liturgicznym wspólnoty dominikańskiej.

Zajęcia każdego roku zaczynają się w październiku, a kończą w czerwcu. Spotykamy się dwa razy w tygodniu - I rok w pon. i wt., II rok w pon. i śr., III rok w czw. i pt.  Podczas pierwszego roku kształtujemy umiejętności plastyczne, oraz od drugiego semestru, wchodzimy w świat ikony rysując wybrane przedstawienia i wspólnie przygotowujemy deskę pod ikonę.

Na drugim roku powstają pierwsze samodzielnie wykonane ikony.

Na trzecim roku uczestnicy pracują nad bardziej złożonymi tematami ikonograficznymi. Wybrane prace każdego uczestnika prezentowane są na wystawie końcoworocznej.

--------------------------

Struktura zajęć:
17.45 – przygotowanie warsztatu pracy
18.00 – zajęia rozpoczynamy krótką modlitwą
19.30 – 19.45 przerwa na herbatę
21.00 – zakończenie zajęć

--------------------------

Zapisy na rok 2019/20 w zakładce - Zapisy na warsztaty